پذیرش بیمار در بخش های عمومی،تروما و بیماران ناشی از حوادث تصادفات در بیمارستان شهید دکتر جلیل
از امروز1400/10/20 به صورت رسمی اورژانس بیمارستان شهید دکتر جلیل پذیرش بیمار در بخشهای مختلف عمومی،تروما و بیماران ناشی از حوادث تصادفات را شروع کرده است.
 ١٤:٠٨ - 1400/10/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
انجام عمل جراحی بسیار نادر رزکسیون و آناستاموز تراشه در اتاق عمل بیمارستان شهید دکترجلیل
بیمار به دلیل تروما در icu بصورت اینتوبه بستری بود، که با توجه به طولانی شدن دوره بستری با اینتوباسیون بیمار دچار عارضه تنگی تراشه شد که کاندید جراحی و اصلاح این عارضه بسیار نادر گردید و پزشکان این مرکز عمل جراحی بسیار نادر رزکسیون و آناستاموز تراشه با موفقیت انجام دادند.
 ١٤:٢١ - 1400/10/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه کنترل عفونت با رویکرد جراحی در بیمارستان شهید دکتر جلیل
کارگاه کنترل عفونت با رویکرد پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در بیماران جراحی با هدف توانمند سازی نیروهای درمانی و خدماتی در حوزه کنترل عفونت بیماران ترومایی در سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی درمانی شهدای دولت آباد و بیمارستان شهید دکتر جلیل برگزار شد.
 ١٤:٣١ - 1400/10/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه کنترل عفونت با رویکرد جراحی در بیمارستان شهید دکتر جلیل
کارگاه کنترل عفونت با رویکرد پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در بیماران جراحی با هدف توانمند سازی نیروهای درمانی و خدماتی در حوزه کنترل عفونت بیماران ترومایی در سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی درمانی شهدای دولت آباد و بیمارستان شهید دکتر جلیل برگزار شد.
 ١٤:٣١ - 1400/10/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه مدیریت زخم با رویکرد تروما در بیمارستان شهید دکتر جلیل
کارگاه مدیریت زخم با رویکرد درمان و مراقبت از زخم بیماران ترومایی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان شهید دکتر جلیل با همکاری واحد آموزش دفتر مدیریت خدمات پرستاری با حضور متخصص طب اورژانس برگزار شد.
 ١٣:٤٩ - 1400/10/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
پذیرش بیمار در بخش های عمومی،تروما و بیماران ناشی از حوادث تصادفات در بیمارستان شهید دکتر جلیل
از امروز1400/10/20 به صورت رسمی اورژانس بیمارستان شهید دکتر جلیل پذیرش بیمار در بخشهای مختلف عمومی،تروما و بیماران ناشی از حوادث تصادفات را شروع کرده است.
 ١٤:٠٨ - 1400/10/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
انجام عمل جراحی بسیار نادر رزکسیون و آناستاموز تراشه در اتاق عمل بیمارستان شهید دکترجلیل
بیمار به دلیل تروما در icu بصورت اینتوبه بستری بود، که با توجه به طولانی شدن دوره بستری با اینتوباسیون بیمار دچار عارضه تنگی تراشه شد که کاندید جراحی و اصلاح این عارضه بسیار نادر گردید و پزشکان این مرکز عمل جراحی بسیار نادر رزکسیون و آناستاموز تراشه با موفقیت انجام دادند.
 ١٤:٢١ - 1400/10/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه کنترل عفونت با رویکرد جراحی در بیمارستان شهید دکتر جلیل
کارگاه کنترل عفونت با رویکرد پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در بیماران جراحی با هدف توانمند سازی نیروهای درمانی و خدماتی در حوزه کنترل عفونت بیماران ترومایی در سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی درمانی شهدای دولت آباد و بیمارستان شهید دکتر جلیل برگزار شد.
 ١٤:٣١ - 1400/10/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه مدیریت زخم با رویکرد تروما در بیمارستان شهید دکتر جلیل
کارگاه مدیریت زخم با رویکرد درمان و مراقبت از زخم بیماران ترومایی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان شهید دکتر جلیل با همکاری واحد آموزش دفتر مدیریت خدمات پرستاری با حضور متخصص طب اورژانس برگزار شد.
 ١٣:٤٩ - 1400/10/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری آزمون صلاحیت بالینی سوپروایزرین و مسئولین بخش های بیمارستان
آزمون صلاحیت بالینی، جهت ارزیابی و ارتقاء سطح کیفی عملکرد مدیران میانی در سطح سوپروایزرین بالینی و مسولین بخش ها توسط واحد آموزش مدیریت خدمات پرستاری این بیمارستان برگزار گردید.
 ١٢:٠٥ - 1400/10/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
آرشیو اخبار بیمارستان
خدمت دهی بیمارستان را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی حرف نداره (31%)

4

متوسط (46%)

6

ضعیف (15%)

2

خیلی ضعیف (8%)

1


تعداد کل اراء :(13)